Our Blog


Reklamni video za STL POUZDANO


U ponedjeljak 18.9.2017. snimali smo reklamni video.

USPUTNE ŽRTVE autor teksta: prof.dr.sc. Franjo Plavšić

USPUTNE ŽRTVE

 

To danas zovu kolateralne žrtve kad govorimo o stradanjima ljudi u ratnim sukobima ili nekim drugim ljudskim aktivnostima (npr. industrijski razvoj), a mi ćemo se baviti samo stradavanjem bića iz okoliša isključivo zbog kemikalija. Nastavi čitati..

AZBESTNE CIJEVI U VODOVODU (nemojte se bojati baš svega na ovom svijetu!) autor teksta: prof.dr.sc.Franjo Plavšić

AZBESTNE CIJEVI U VODOVODU

 

Sjećate se natpisa u novinama o pobuni seljaka iz dubrovačkih sela, jer im navodno županija namjerava izraditi priključak vodovoda od cijevi s nepoznatim sadržajem azbesta. Odustala zbog toga županija od izgradnje vodovoda, koji je trebao biti završen do Uskrsa slijedeće 2013. godine. Nastavi čitati..

GLUTAMATI KAO DODACI HRANI – autor teksta prof.dr.sc. Franjo Plavšić

GLUTAMATI KAO DODACI HRANI

Na tržištu se nalazi nekoliko soli glutaminske kiseline i mnogi ljudi ih redovito koriste kao pojačivače okusa ili kao zamjenu za kuhinjsku sol, pa i kod nas u Hrvatskoj. Treba naglasiti da je glutaminska kiselina dio brojnih proteina različitih izvora hrane (sirevi, rajčica, ribe, meso, soja, kvasac itd.) i na taj način je unosimo u organizam svakodnevno. Nastavi čitati..

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

Sigurnosno-tehnički list (STL) općenito je dobro prihvaćen i učinkovit način dostavljanja informacija o kemijskim tvarima i smjesama naručiocima tih tvari. Načinjen je kao integrirani dio sustava Uredbe (EZ-a) br. 1907/2006 (REACH). Osnovni zahtjevi REACH-a za STL uzimaju u obzir GHS (globalni harmonizirani sustav) i njegovu implementaciju u europsko zakonodavstvo preko Uredbe (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP) te izmjenom i nadopunom Priloga II Uredbe REACH – Uredba (EU) br. 453/2010. STL osigurava mehanizam prijenosa odgovarajućih sigurnosnih podataka o opasnim tvarima i smjesama. Sigurnosno-tehnički list (STL) osigurava iscrpne podatke o tvari ili smjesi koja se koristi na radnom mjestu.

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

osigurava i poslodavcima i radnicima uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti. Podaci iz STL-a omogućuju poslodavcu osmišljavanje aktivne zaštite radnika, zajedno s treninzima koji su karakteristični za svako pojedino radno mjesto, te da razmotri sve potrebne mjere za zaštitu okoliša. Osim toga STL sadrži podatke i za ostale sudionike u lancu opskrbe. Tako, određene informacije mogu biti upućene onima koji su vezani uz prijevoz opasnih kemikalija, uz promptni odgovor u slučaju nesreće (uključujući i centre za kontrolu otrovanja), uz profesionalnu uporabu pesticida i uz krajnje korisnike. IzradaSigurnosno-tehnički list (STL) je dokument s predefiniranim formatom danom u Prilogu II. Uredbe REACH. Pravna ili fizička osoba koja neku kemikaliju stavlja na tržište, sukladno Zakonu o kemikalijama šalje u HZTA ispravno ispunjeni STL.

Nakon pregleda, HZTA preuzima STL koji je ispravan ili ima male pogreške o kojima obavješćuje pošiljatelja dokumenta. Ispravan STL ulazi u registar kemikalija i podaci iz njega su na raspolaganju potencijalnim korisnicima.

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) od 2006. godine prikuplja Sigurnosno-tehničke listove (STL) kemikalija koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, odnosno unose u RH. Za tu svrhu načinjen je registar STL-ova. Isto tako u registar se još od 2004. godine prikupljaju i deklaracije i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Prije unosa u registar ti dokumenti su prekontrolirani od strane djelatnika HZTA. Sve to ja načinjeno u svrhu lakšeg pronalaženja podataka o opasnim svojstvima kemikalija, sprječavanja rizika od njihovog štetnog djelovanja te postupanja u slučaju neželjenih događaja.

Želite se baviti kemikalijama u proizvodnji, prometu ili nekoj drugoj djelatnosti, a nemate vremena savladavati sve moguće europske uredbe i direktive (npr. CLP) na području dokumentacije kemikalija (npr. izrada STL, deklaracija, uputa)? Obratite se nama za pomoć u izradi STL-a izrada Sigurnosno tehničkih listova jer imamo golemo pozitivno iskustvo na tom području! Prošli smo i odgovarajuću edukaciju.

Ako imate ili ćete imati u svojoj ponudi kakav proizvod za kojeg je potrebno imati STL ovjeren u Hrvatskom Zavodu za toksikologiju i antidoping, možete se nama obratiti za pomoć. Mi u potpunosti odgovaramo za svu izrađenu dokumentaciju pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Europi. Izradili smo / revidirali na stotine STL – ova koji su odobreni od strane HZTA i zapremljeni u Registar kemikalija.

Izrada Sigurnosno-tehnički list (STL)

općenito je dobro prihvaćen i učinkovit način dostavljanja informacija o kemijskim tvarima i smjesama naručiocima tih tvari. Sigurnosno-tehnički list izrađuje stručna osoba, koja mora uzeti u obzir specifične potrebe i znanja korisnika u mjeri u kojoj su ona poznata. Nakon izrade mi šaljemo u HZTA ispravno ispunjeni STL.

Nakon pregleda, HZTA ispravan STL unosi u registar kemikalija i podaci iz njega su na raspolaganju potencijalnim korisnicima. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) od 2006. godine prikuplja Sigurnosno-tehničke listove (STL) kemikalija koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, odnosno unose u RH.

Za tu svrhu načinjen je registar STL-ova. Isto tako u registar se još od 2004. godine prikupljaju i deklaracije i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Prije unosa u registar ti dokumenti su prekontrolirani od strane djelatnika HZTA. Sve to ja načinjeno u svrhu lakšeg pronalaženja podataka o opasnim svojstvima kemikalija, sprječavanja rizika od njihovog štetnog djelovanja te postupanja u slučaju neželjenih događaja.

STL-a izrada Sigurnosno tehničkih listova

Sretan Božić i uspješnu 2017. godinu želi Vam STL POUZDANO!

Želimo svim našim partnerima i mušterijama, kako starim tako i budućim, čestit Božić te sretnu i uspješnu Novu godinu! Nadamo se da će vas ovaj film razveseliti. Nastavi čitati..

PANIKA OD HRANE IZAZVANA NEZNANJEM autor teksta prof.dr.sc. Franjo Plavšić

Općenito gledajući, svašta se piše, a često se radi o poluistinama. Ideološki toksikolozi (dio New Age pokreta) danas imaju golem utjecaj na javno mišljenje, jer ih novinari vole zbog senzacionalnih poruka. Nitko ne zna njihove motive plašenja ljudi, ali djeluju kao misionari. Oni će sve proglasiti opasnim, pogotovo ako ima ikakve veze s industrijom.Nastavi čitati..

EURO DRESOVI I NANOTEHNOLOGIJA autor članka prof.dr.sc. Franjo Plavšić

Pročitao sam barem dva članka u našim sredstvima javnog priopćavanja o opasnim dresovima nekih nogometnih momčadi na Euru. Podaci o opasnostima potječu od nekakve nizozemska agencije, koja je obavljala analize metala i fenola u tim predmetima opće uporabe. Nastavi čitati..

OPASNA BIŽUTERIJA? autor teksta prof.dr.sc. Franjo Plavšić

Ljudi su od najstarijih vremena voljeli nakit, što dokazuju brojna arheološka istraživanja. Zahvaljujući pronađenom nakitu i drugim uporabnim predmetima, danas možemo govoriti o kulturnim i drugim dosezima prastarih naroda. Radili su ljudi nakit od svakakvih materijala, koji su im se činili lijepima i vrijednima. Čini se da danas nakit češće nose žene, ali oduvijek su ga voljeli i muškarci. Pitanje je jedino koliko im je taj nakit koristio i koliko je škodio. Nastavi čitati..

AZBEST U PROSTORIMA GDJE BORAVE DJECA autor teksta prof.dr.sc. Franjo Plavšić

Različiti azbesti ugrađivani su na sva moguća mjesta i koristili se na mnogo načina kroz zadnjih stotinjak godina i u velikom broju takvih mjesta stoje i danas. Tako su ugrađivani u betone ili žbuke vanjskih ili pregradnih zidova, za pokrivanje krovova, izradu podnih pločica, izolacije u centralnim grijanjima, izolacije u štednjacima ili bojlerima, izradu vodovodnih cijevi itd. Nisu svi azbesti jednako opasni i o tome je Europska Komisija mislila. Tako je 6 različitih azbestnih oblika zabranjivano postupno od početka osamdesetih do početka novog milenija. Mora se reći da smo i mi Hrvati relativno dobro slijedili europske zabrane … Nastavi čitati..