PITANJA I ODGOVORI


pitanja


  OVDJE MOŽETE PRONAĆI ODGOVORE NA NEKA OD NAJČEŠĆIH PITANJA KOJA NAM POSTAVLJAJU PRIVREDNICI 


Što vam sve treba dostaviti i kakva je uopće procedura oko upisivanja STL-ova u registar HZTA?

Vi nama prvo pošaljete originalni STL proizvođaća (po mogućnosti na engleskom jeziku!) i službeni zahtijev za izradom STL-a (narudžbenica). Zatim mi izradimo STL i pošaljemo ga na pregled u Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. Nakon pregleda STL biva u upisan u registar., a vama HZTA pošalje račun za svoje usluge.

Koliko naplaćujete izradu STL-ova?

Ako pogledate na naslovnoj stranici pod NAŠA PONUDA, vidjeti ćete da imamo tri različita paketa.
Javite nam se da vidimo koliko STL-ova imate i koji je najdulji vremenski rok izrade.

Gdje se prijavljuje za tečaj za rad s opasnim tvarima?

Online prijavnicu za tečaj za rad s opasnim tvarima možete ispuniti ovdje i poslati je u Hrvatski Zavod za toksikologiju i antidoping

Koliko dugo se čeka u prosijeku na STL?

To ovisi o nekoliko faktora:

  • Koliko STL-ova imate za izraditi.
  • Koliko su u međuvremenu djelatnici Hrvatskog zavoda za toskikologiju i antidoping zaprimili STL-ova, a da su ostali neriješeni.
  • Ponekad se čeka dulje na pregled u HZTA, jer ima zaista puno neriješenog posla od prije. To se događa kada velik broj STL-ova stigne na pregled, kada je ljudstvo na godišnjim odmorima ili je odsutno radi bolesti/predavanja/održavanja radionica/tečajeva.
  • Dali smo mi zatrpani poslom u trenutku kada se Vi javite s narudžbom ili upravo završavamo tekuće poslove.
Koje podatke moram poslati da bi napravili za našu tvrtku Operativni Plan zaštite i spašavanja?

Na samom početku bi nam trebalo od Vas slijedeće:

  1. Plan protupožarnih mjera na objektu ili PLAN PROTUPOŽARNE VJEŽBE
  2. Tlocrt klorne stanice i/ili skladišta ili npr. tlocrt čitavog kompleksa s posebno označenim skladištem/klornom stanicom.
  3. Brojevi telefona odgovornih osoba
  4. Podaci o moguće ugrađenom telemetrijskom sustavu za stalni nadzor objekata
  5. Popis osobne zaštitne opreme.
  6. Ruža vjetrova (podaci se zatraže pismenim putem od DHMZ i na njih se neko vrijeme mora čekati)

Potreba za ostalim podacima pojavljuje se u pravilu u toku same izrade, jer neke stvari na samom početku ne možemo znati dali će nam trebati ili ne.

Što je to CLP?

CLP je Uredba (EZ-a) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. godine i odnosi se na razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa i njome se izmjenjuju, dopunjuju i djelomično ukidaju Direktive 67/548/EEZ i 1999/45/EZ te izmjenjuje i dopunjuje Uredba REACH (EZ-a) broj 1907/2006.

Prilagođeni tekstovi objavljeni su u prilozima na ovoj stranici: www.hzt.hr/helpdesk/helpdesk-za-clp.html   i www.hzt.hr/helpdesk .

Mogu se naći i na internetskoj stranici Ministarstva zdravlja

Gdje se mogu naći Uredbe o biocidima?

Na stranici HZTA možete pronaći dosta toga o biocidima počevši od Zakona o provedbi uredbe o biocidima (NN 39/2013)

Konsolidirane Uredbe o biocidima od 528/2012 do 334/2014, Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima (NN 5/14), zatim Provedbenih i delegiranih uredbi (npr.Provedbena Uredba 354/2013) te Provedbenih Uredbi kojima se definiraju novodopuštene aktivne tvari.

Kako se može ući u Registar kemikalija i pogledati svoj STL?

Pratite samo ovu poveznicu: http://213.147.97.252/ano/defano.aspx

Sve potrebne informacije kako pristupiti registru naći ćete na stranicama Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.

Kakve sve uvjete moraju ispuniti oni koji se žele baviti uvozom i prodajom kemikalija?
Što su to piktogrami?

Piktogram opasnosti slika je na oznaci koja uključuje simbol upozorenja i određenu boju radi pružanja podataka o štetnosti po zdravlje ili okoliš koja proizlazi od određene tvari ili određenog pripravka.Novi piktogrami u obliku su crvenog dijamanta s bijelom pozadinom i zamijenili su stare narančaste kvadratne simbole koji su primjenjivani prema starom zakonodavstvu. Od 1. prosinca 2010. neke tvari i pripravci već su označivani u skladu s novim zakonodavstvom, ali stari piktogrami mogu se koristiti na tržištu do 1. lipnja 2017.

rondflam aquatic-pollut-red bottle exclam explos flamme acid_red silhouete skull

 

ZAKON O KEMIKALIJAMA

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

PRAVILNIK O SKLADIŠTENJU OPASNIH KEMIKALIJA KOJE DJELUJU U OBLIKU PLINA

PRAVILNIK O IZMJENAMA IDOPUNAMA PRAVILNIKA O GRANIČNIMVRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU IO BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA