ŠTO JE OTROV? Autor teksta prof.dr.sc. Franjo Plavšić

        Otrov za neki živi organizam je svaka tvar ili smjesa tvari koja kod jednokratne ili višekratne primjene u određenoj dozi izaziva prolazne ili neprolazne štetne učinke u organizmu ili nekom njegovom dijelu.

slika1

Štetan učinak je svako prolazno ili neprolazno oštećenje ili štetno djelovanje u organizmu ili nekom njegovom dijelu!

slika2

RIJETKI ŠTETNI UČINAK – To su učinci lijekova koji su zaista rijetki.

Rezultati toksikoloških ispitivanja dobivaju se propisanim postupcima na laboratorijskim životinjama, kulturama tkiva i drugim modelima.

Podaci o otrovnosti mogu se saznati epidemiološkim istraživanjima i iz kliničkih slučajeva liječenja otrovanja.

slika14

 • Uvijek postoji područje doza kod kojih se učinak otrova ne javlja i ne postoji nikakva opasnost izlaganja takvim dozama.
 • Porast jačine učinka s porastom doze nije linearan nego slijedi drugu zakonitost, a izrazito je važno koliko je krivulja strma. Ako je krivulja jako strma, onda malo povećanje doze vodi velikom porastu jačine učinka, dok kod položene krivulje jačina učinka raste sporo u odnosu na porast doze. Koji oblik krivulje je opasniji?
 • Najopasnije je područje doza iznad one pri kojoj se prvi puta javlja štetan učinak.
 • Svaka krivulja pokazuje odnos doze i točno određenog učinka za točno određeni otrov.

NAJČEŠĆI POJMOVI SVOJSTAVA OPASNIH ZA LJUDSKO ZDRAVLJE

 • AKUTNA ORGANSKA OTROVNOST I ŠTETNOST
 • KRONIČNA ORGANSKA OTROVNOST
 • NAGRIZAJUĆE I NADRAŽUJUĆE DJELOVANJE
 • IZAZIVANJE PREOSJETLJIVOSTI
 • MUTAGENOST
 • KARCINOGENOST
 • REPRODUKTIVNA OTROVNOST
 • EKOTOKSIČNOST
 • DRUGO

autor teksta prof. dr. sc. Franjo Plavšić