Tag: STL Pouzdano

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

Sigurnosno-tehnički list (STL) općenito je dobro prihvaćen i učinkovit način dostavljanja informacija o kemijskim tvarima i smjesama naručiocima tih tvari. Načinjen je kao integrirani dio sustava Uredbe (EZ-a) br. 1907/2006 (REACH). Osnovni zahtjevi REACH-a za STL uzimaju u obzir GHS (globalni harmonizirani sustav) i njegovu implementaciju u europsko zakonodavstvo preko Uredbe (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP) te izmjenom i nadopunom Priloga II Uredbe REACH – Uredba (EU) br. 453/2010. STL osigurava mehanizam prijenosa odgovarajućih sigurnosnih podataka o opasnim tvarima i smjesama. Sigurnosno-tehnički list (STL) osigurava iscrpne podatke o tvari ili smjesi koja se koristi na radnom mjestu.

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

osigurava i poslodavcima i radnicima uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti. Podaci iz STL-a omogućuju poslodavcu osmišljavanje aktivne zaštite radnika, zajedno s treninzima koji su karakteristični za svako pojedino radno mjesto, te da razmotri sve potrebne mjere za zaštitu okoliša. Osim toga STL sadrži podatke i za ostale sudionike u lancu opskrbe. Tako, određene informacije mogu biti upućene onima koji su vezani uz prijevoz opasnih kemikalija, uz promptni odgovor u slučaju nesreće (uključujući i centre za kontrolu otrovanja), uz profesionalnu uporabu pesticida i uz krajnje korisnike. IzradaSigurnosno-tehnički list (STL) je dokument s predefiniranim formatom danom u Prilogu II. Uredbe REACH. Pravna ili fizička osoba koja neku kemikaliju stavlja na tržište, sukladno Zakonu o kemikalijama šalje u HZTA ispravno ispunjeni STL.

Nakon pregleda, HZTA preuzima STL koji je ispravan ili ima male pogreške o kojima obavješćuje pošiljatelja dokumenta. Ispravan STL ulazi u registar kemikalija i podaci iz njega su na raspolaganju potencijalnim korisnicima.

STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) od 2006. godine prikuplja Sigurnosno-tehničke listove (STL) kemikalija koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, odnosno unose u RH. Za tu svrhu načinjen je registar STL-ova. Isto tako u registar se još od 2004. godine prikupljaju i deklaracije i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Prije unosa u registar ti dokumenti su prekontrolirani od strane djelatnika HZTA. Sve to ja načinjeno u svrhu lakšeg pronalaženja podataka o opasnim svojstvima kemikalija, sprječavanja rizika od njihovog štetnog djelovanja te postupanja u slučaju neželjenih događaja.

Želite se baviti kemikalijama u proizvodnji, prometu ili nekoj drugoj djelatnosti, a nemate vremena savladavati sve moguće europske uredbe i direktive (npr. CLP) na području dokumentacije kemikalija (npr. izrada STL, deklaracija, uputa)? Obratite se nama za pomoć u izradi STL-a izrada Sigurnosno tehničkih listova jer imamo golemo pozitivno iskustvo na tom području! Prošli smo i odgovarajuću edukaciju.

Ako imate ili ćete imati u svojoj ponudi kakav proizvod za kojeg je potrebno imati STL ovjeren u Hrvatskom Zavodu za toksikologiju i antidoping, možete se nama obratiti za pomoć. Mi u potpunosti odgovaramo za svu izrađenu dokumentaciju pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Europi. Izradili smo / revidirali na stotine STL – ova koji su odobreni od strane HZTA i zapremljeni u Registar kemikalija.

Izrada Sigurnosno-tehnički list (STL)

općenito je dobro prihvaćen i učinkovit način dostavljanja informacija o kemijskim tvarima i smjesama naručiocima tih tvari. Sigurnosno-tehnički list izrađuje stručna osoba, koja mora uzeti u obzir specifične potrebe i znanja korisnika u mjeri u kojoj su ona poznata. Nakon izrade mi šaljemo u HZTA ispravno ispunjeni STL.

Nakon pregleda, HZTA ispravan STL unosi u registar kemikalija i podaci iz njega su na raspolaganju potencijalnim korisnicima. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) od 2006. godine prikuplja Sigurnosno-tehničke listove (STL) kemikalija koje se proizvode u Republici Hrvatskoj ili se uvoze, odnosno unose u RH.

Za tu svrhu načinjen je registar STL-ova. Isto tako u registar se još od 2004. godine prikupljaju i deklaracije i upute za sigurno postupanje s kemikalijama. Prije unosa u registar ti dokumenti su prekontrolirani od strane djelatnika HZTA. Sve to ja načinjeno u svrhu lakšeg pronalaženja podataka o opasnim svojstvima kemikalija, sprječavanja rizika od njihovog štetnog djelovanja te postupanja u slučaju neželjenih događaja.

STL-a izrada Sigurnosno tehničkih listova