O NAMA


STL izrada Sigurnosno tehničkih listova

Ako imate ili ćete imati u svojoj ponudi kakav proizvod za kojeg je potrebno imati STL ovjeren u Hrvatskom Zavodu za toksikologiju i antidoping, možete se nama obratiti za pomoć. Mi u potpunosti odgovaramo za svu izrađenu dokumentaciju pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i Europi.
SVE ŠTO NAM TREBA DA RIJEŠIMO VAŠ PROBLEM SU ...

Originalni STL proizvođača

Želite se baviti kemikalijama u proizvodnji, prometu ili nekoj drugoj djelatnosti, a nemate vremena savladavati sve moguće europske uredbe i direktive (npr. CLP) na području dokumentacije kemikalija (npr. izrada STL, deklaracija, uputa)?

Službeni zahtjev za izradom STL-a (narudžbenica)

Imamo golemo pozitivno iskustvo na tom području! Prošli smo i odgovarajuću edukaciju