Registracija Biocida


Ako nemate vremena niti volje ulaziti u kompliciran proces registracije biocida pri Ministarstvu zdravstva, obratite se nama za pomoć! Prvo ćemo izraditi za vas STL-ove, deklaracije i upute te ih poslati Službi za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Nakon upisa u registar kemikalija, zatražiti ćemo od vas dodatne informacije o vaših biocidnim proizvodima i dodatnu dokumentaciju kako bi mogli pristupiti on line registraciji na stranicama Ministarstva zdravstva. Ono što nam treba od vas jest da nam pošaljete e-mail-om urednu dokumentaciju, sve ostalo je naša briga! Dokumentaciju izrađujemo sukladno UREDBOM (EU) br. 528/2012 od 22. svibnja 2012. o stavljanju biocidnih pripravaka na raspolaganje na tržištu i njihovoj uporabi.

OSNOVNE SKUPINE: Dezinfekcijska sredstva, Sredstva za zaštitu, Zaštita od nametnika, Ostali biocidni proizvodi

REGISTRACIJA BIOCIDA